ရုပ်ပုံနှိပ်စက်များ

  4-INCH THERMAL TRANSFER PRINTER 300M

HT300/HT330

၄" အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု လက်တွဲပုံနှိပ်စက်

HT800/HT830

၄" အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု Barcode ပုံနှိပ်စက်

Apollo/Apollo Pro

၄" အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု Barcode ပုံနှိပ်စက်

Prime

၄" အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု လက်တွဲပုံနှိပ်စက်

  4-INCH THERMAL TRANSFER PRINTER 100M

HT100/HT130

၄" ပြောင်းလဲမှု လက်ရှင် ပုံနှိပ်စက်

HT600/630

၄ အင်တီ ပြောင်းလဲမှု လက်ရှင် ပုံနှိပ်စက်

Ares/Ares Pro

၄" အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု လက်တွဲပုံနှိပ်စက်

Alpha

၄" အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု လက်တွဲပုံနှိပ်စက်

  3, 4-INCH SHIPPING LABEL PRINTER

SL43

၄ အိန်ချီ ဆေးဝါးမှု လက်ရှင်ပုံနှိပ်စက်

SL41

၄" Direct Thermal Shipping Label Printer

SL42

၄" Direct Thermal Shipping Label Printer

N41

သင်္ဘောပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်

  2, 3-INCH DIRECT THERMAL PRINTER

LPQ58

၂" အပူချိန်ဆိုင်ရာ လက်တွဲပုံနှိပ်စက်

LPQ80

၃" အပူချိန်ဆိုင်ရာ လက်တွဲပုံနှိပ်စက်

SL32

၃" Direct Thermal Label Printer

  4-INCH DIRECT THERMAL PRINTER

HC-L380

Android Smart Printer

HD100/HD130

၄" Direct Thermal Label Printer

HD2000

၄" အပူချိန်ဆိုင်ရာ လက်တွဲပုံနှိပ်စက်

  2-INCH THERMAL TRANSFER PRINTER 100M

Gamma/Galaxy

၂" အပူချိန် Barcode ပုံနှိပ်စက်

  4-INCH INDUSTRIAL PRINTER

Bingo/ Bravo-L

စက်မှုဗာကိုဒ် ပုံနှိပ်စက်

Glory-L/ Gala

အင်တာ စက်မှုဆိုင်ရာ Barcode ပုံနှိပ်စက်

Grand

စက်မှုဗာကိုဒ် ပုံနှိပ်စက်

  6-INCH INDUSTRIAL PRINTER

Delight/Delta

၆" Thermal Transfer Industrial Printer

  CARD PRINTER

CP-D80

ကာဒ်ပုံနှိပ်စက်

နောက်တဖန် ထိန်းချုပ်ပါ

 • မေးခွန်းအမျိုးအစား: *
 • အမည်: *
 • ဖုန်း:
 • E mail: *
 • နိုင်ငံ:
 • ကုမ္ပဏီအမည် :
 • စာလုံး: *
 •  
ဆက်သွယ်မှု
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကုကိတ်တွေကို သုံးပြီး အရမ်းကောင်းဆုံးသုံးသူတွေအတွေ့အကြုံက ဒီဆိုက်ကို အသုံးပြုရင် ကုတ်ကျီတွေကို သုံးပါတယ်။

မေးခွန်းတစ်ခုကို ပို့ပါ

မေးခွန်းတစ်ခုကို ပို့ပါ

  ခင်ဗျားရဲ့ နာမည်၊ အီးမေးလ်နဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပါ

 • မေးခွန်းအမျိုးအစားကို ဖြည့်ပါ
 • အမည်ကို ဖြည့်ပါ
 • ခင်ဗျားရဲ့ အီးမေးလ်ကို ဖြည့်ပါ
 • မေးမြန်းမှု အကြောင်းအရာကို ဖြည့်ပါ