၂၀၁၄ အတွက် အကြီးဆုံး ၅ POS စနစ်များ: ပြင်းထန်စွာ စမ်းသပ်မှု

2024-02-21 15:21

POS စနစ်၊ ဒါမှမဟုတ် Sale စနစ်ပိုင်းမှာ ဟာဗျူဒီနှင့် ဆော့ဝဲဒီယာများကို စုစည်းဖို့အတွက် စာရင်းစီမံချက်၊ စီမံချက်၊ ဒါကို အွန်လိုင်းနှင့် offline retail, dining, entertainment, mobile payments, inventory management, and sales data analysis လိုမျိုး စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုံးဝ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီနေ့ POS စနစ်တွေဟာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေမှာ အရေးပါတဲ့ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်မှာတော့ ကမ္ဘာလုံးစိုက်ရာ POS စနစ်ငါးခုအတွက် အသိအမှတ်တွေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ လုပ်ငန်းတွေကို စူးစမ်းကြရအောင်။

pos system.png

Clover POS System

● ထုတ်လုပ်သူး: Clover Network, Inc., USA

● စတင်နှစ် - ၂၀၁၃

Clover ဟာ ကျွန်တော်တို့ သိကြတဲ့ အမေရိကန် ငွေစာရင်းစနစ် POS စနစ်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး ဖြေရှင်းမှုတွေကို ပူဇော်ပါတယ်။

ဒီစနစ်ဟာ ငွေစာရင်းစာရင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ ရောင်းသွင်းမှုတွေ၊ စီးပွားရေး စီစဉ်မှုတွေ၊ စီးပွားရေး စီစဉ်မှုတွေ၊ အ Clover Station နှင့် မိုဘိုင်း POS ရွေးချယ်မှုတွေကို Clover Flex နှင့် Clover Mini ပါဝင်လျက် တည်ဆောက်ထားတဲ့ POS အဖြေနှစ်ခုစလုံးကို ပေးပါတယ်။

အဖုံးဟာ အဓိကအားဖြင့် အလယ်အရွယ် အစားအစာနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေကို သေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေကို ရည်မှန်းချက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရှင်းလင်းပြီး စင်ကြယ်တဲ့ အင်တာနက်ဖြင့် Clover ဟာ လွယ်လွယ်ပြီး ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီ

ဒါမှမဟုတ် Clover ဟာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုအတွက် များစွာသော သုံးပါတီ အက်ပ်တွေနဲ့ အတူတူညီပါတယ်။ ဥပမာ၊ အစာအစာဆောင်ရွက်ရေး စီးပွားရေး စီးပွားရေး စီးပွားရေး ဆော့ဝဲများ (KDS) ကို ထိရောက်စွာ စီမံချက်တွေကို စီမံဖို့ မီးခွင်းပြပွဲကို

စတုရစ် POS စနစ်

စတုရစ် POS System.png

● ဖွံ့ဖြိုးသူ: စတုရန်း, Inc., USA

● စတင်နှစ် - ၂၀၁၀

အမေရိကန်မှာ အမည်ရှိတဲ့ Square ကုမ္ပဏီကို ဖန်တီးထားတာက Square POS စနစ်ကို လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ လူတိုင်းအော်ပါတာတွေအတွက် ဒီဇိုင

၎င်းရဲ့ အဓိက အားကြီးတွေဟာ သူ့ရဲ့ ရိုးစင်းမှု၊ သုံးစွဲမှုကို လွယ်လင်းမှု၊ လှုပ်ရှားမှု၊ လုပ်ငန်းတွေကို နေ့စဉ်လုပ်ငန်း ထိုမှတပါး ပေးလိုက်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် ကရစ်ဒီကာဒ်တွေ၊ ဒေဘိတ်ကာဒ်တွေ၊ မော်ဘိုင်းပေးခြင်းတွေကို မျိုးစုံ

စတုရန်းလမ်းတွေကို စျေးကူးပြီး စျေးကွက်မှု အချက်အလက်တွေကို စူးစမ်းပြီး စျေးကွက်မှုတွေကို စျေးကူးပြီး စျေးကွက ၎င်းဟာ အီလက်ထရွန်တီးနီကျ ရည်မှန်းချက်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး စီးပွားရေးသူတွေနဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် လွယ်လင်းစေ

ဒါမှမဟုတ် စတုရန်း POS ဟာ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်အတိုင်း လုပ်ငန်းတွေကို ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ လုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူတူပါတယ်။

ဒါမှမဟုတ်တော့ စတုရက်ဟာ ရှည်ကြာတဲ့ ပဋိညာဉ်တွေကို မလိုအပ်ဘူး၊ အလွန်လှုပ်ရှားမှုကို ပူဇော်ပါတယ်။ နှစ်ကြာတဲ့ အခန်းတွေကို လျှပ်စစ်လုပ ဒီစျေးကွက်မှုပုံစံဟာ အထူးသဖြင့် ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဘက်ဂျစ်တွေ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းများနဲ့ စီးပွားရေးငယ်တ

POS စနစ်ကို Shopify

POS System.png ကို Shopify

● ဖွံ့ဖြိုးသူ: Shopify Inc., Canada

● စတင်နှစ် - ၂၀၁၃

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ အွန်လိုင်းဆိုင်ရာများ၊ လူမှုမီဒီယာများ ပတ်ဝန်းကျင်များကို လှုပ်ရှားစေခြင်းငှါ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ အွန်လိုင်းဆိုင်ရာမ

Shopify POS ဟာ သူ့ရဲ့ အားကောင်းတဲ့ e-commerce နောက်ခံကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှာ၊ စီးပွားရေး ဖြစ်စဉ်မှ တီထွင်မှု စီမံချက်မှ

အဲဒါဟာ ငွေနဲ့ ကြိုးစားချက်ကာဒ်တွေနဲ့ e-wallets တွေကိုပါဝင်လျက်၊ အွန်လိုင်းနဲ့ အွန်လိုင်းစတော့ဒေတာတွေကို တည်တည်တည်မှု စောင့်ရှောက်ခြင်းငှါ၊ လုပ်ငန်းတွေကို ထိ သူ့ရဲ့ စွမ်းအားကြီးတဲ့ ဒေတာစူးစမ်းသပ်မှုနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ လုပ်ငန်းတွေကို ရောင်းနှုန်းနဲ့ စီးပွားရေး အပြုအမူတွေကို နားလည်စေခ

Shopify POS ရဲ့ အရောင်မြင်ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ လိုအပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ ကျယ်ပြန်နိုင်ခြင်း အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ လူမှုမီဒီယာ ရောင်းနှုန်းနဲ့ အွန်လိုင်းစျေးကွက်တွေလိုပါ၊ စီးပွားရေး စီးပွားရေး ချာနယ်သစ်တွေကို Shopify ပေါ်မှာ လွယ်လွယ်စွာ ထည့် စနစ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ချယ်ထားတဲ့ နေရာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေကို အခြေခံထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အက်

Lightspeed Retail POS စနစ်

ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အဝတ်ဆောင်တွေထဲမှာပါ။png

● ထုတ်လုပ်သူး: Lightspeed POS Inc., Canada

● စတင်နှစ် - မဖော်ထားဘူး

Lightspeed Retail POS စနစ်ဟာ အထူးသဖြင့် ကုန်သွယ်များ၊ အဝတ်ဆောင်များ၊ အိမ်ဆောင်ရွက်များ၊ အီလက်ထရွန်ကျူးများ အင်တာနယ်များ၊ အင်တာနယ်များ၊ အင်တာနယ်မ

၎င်းရဲ့ အဓိက အချက်အလက်တွေဟာ ကောင်းမွန်စွာ စီးပွားရေး စီမံရေး အခွင့်အလမ်းများနဲ့ လှုပ်ရှားမှု စီမံရေး စနစ်တစ်ခုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါက

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ အွန်လိုင်းဆိုင်ရာများ၊ မိုဘိုင်းဆိုင်ရာ စျေးကွက်များ နဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ မိုဘိုင်းဆိုင်ရာ စျေးကွက သူ့ရဲ့ အင်တာနက်နဲ့ အရည်အသွေးတွေဟာ လုပ်ငန်းတွေကို အလုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံတွေကို မြှင့်တင်ဖို့ လုပ

Lightspeed Retail ဟာ အားကောင်းတဲ့ ဒေတာစူးစမ်းချက်ကိရိယာတွေကို ပူဇော်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေကို နက်ရှိုင်းစွာနားလည်စေခြင်း၊ စီးပွားရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ စျေးကွ စနစ်ထဲမှာ ငွေကြေး စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက် သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပါဝင

POS စနစ်ကို ကန့်သတ်မှု

စားသောက်ရုံထဲမှာပါ။png

● ဖွံ့ဖြိုးသူ: Toast, Inc., USA

● စတင်နှစ် - ၂၀၁၃

Toast POS ဟာ မိုဃ်းတိမ် အခြေခံ စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေး ဖြစ်စဉ်၊ စီမံချက်၊ မီးဖိုင်းစီမံချက်၊ နောက်ဆုံးခန်းစီမံချက်၊ ထိန်းချုပ်ချက်၊ စီးပ ၎င်းရဲ့ မိုဃ်းတိမ်သဘာဝက အင်တာနက်မှ အစားအစာရှင်တွေကို အဘယ်နေရာမှ ဝင်စားရန် အခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒေတာတွေကို ဆက်သ

စားစရာအဖွဲ့အစည်းမျိုးမျိုးအတွက် မြန်စွာ စားစရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကာဖက်များ၊ ရေခဲခရိုင်များ၊ ဗာရများ၊ ဗာရများ၊ စားစရာများ၊ စားစရာများ၊ စားစရာများ၊ အထူးသဖြင့် စားစရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စားစရာမ

HPRT ပို့နိုင်တဲ့ ရည်မှန်းချက် ပုံနှိပ်စက်များ

မိုဘိုင်းရောင်းလုပ်ရေး စနစ်များအတွက် အစားအစာတွေနဲ့ မိုဘိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်များနှင့် ပို့နိုင်တဲ့ ရယ်မှတ်ရေး ပုံနှိပ်စက်များနဲ့ စ

HPRT ဟာ POS စနစ်ဟာဝါဒ်များကို အမျိုးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ ရယူမှု ပုံနှိပ်သူများမှ အဆင့်မြင့်တဲ့ barcode စကန်နာများအထိ ဆင့်ဆိုင်သည်။ OEM/ODM ဝန်ဆောင်ရွက်များမှာ ကျွန်တော်တို့သည် လိုအပ်ချက်များစွာသော လိုအပ်ချက်များကို စောင့်ရှောက်ကြပြီ။ သင်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစရာလ ပိုပြီး အသေးစိတ်အတွက် ကျွန်မတို့ကို ဆက်သွယ်ဖို့ လွတ်လပ်စွာ ခံစားကြပါ။


ဆက်သွယ်မှု
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကုကိတ်တွေကို သုံးပြီး အရမ်းကောင်းဆုံးသုံးသူတွေအတွေ့အကြုံက ဒီဆိုက်ကို အသုံးပြုရင် ကုတ်ကျီတွေကို သုံးပါတယ်။

မေးခွန်းတစ်ခုကို ပို့ပါ

မေးခွန်းတစ်ခုကို ပို့ပါ

    ခင်ဗျားရဲ့ နာမည်၊ အီးမေးလ်နဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပါ

  • မေးခွန်းအမျိုးအစားကို ဖြည့်ပါ
  • အမည်ကို ဖြည့်ပါ
  • ခင်ဗျားရဲ့ အီးမေးလ်ကို ဖြည့်ပါ
  • မေးမြန်းမှု အကြောင်းအရာကို ဖြည့်ပါ